Avatar's sean

Ghi chép của sean

Quote of the Day

"O (n^2) -> n00b
O (n log n) -> programmer
O (n) -> computer scientist"

- Kristoforos Joanidis -
3975 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết