Avatar's sean

Ghi chép của sean

Trivial

Making something out of my Facebook status most used words
Fri at 22:42
* Used 49 times: Mình
* Used 33 times: Có
* Used 30 times: Thì
* Used 28 times: Cái
* Used 24 times: Và
* Used 22 times: Đã
* Used 21 times: Này
* Used 21 times: Nào
* Used 21 times: Bạn
* Used 20 times: Rồi
* Used 19 times: Đi
* Used 17 times: Football
* Used 17 times: Với
* Used 17 times: Time
* Used 16 times: Đá
* Used 16 times: London
* Used 16 times: Làm
* Used 15 times: Của
* Used 15 times: Vào
* Used 14 times: Oxford
* Used 14 times: Ở
* Used 14 times: Ngày
* Used 14 times: Còn
* Used 14 times: Really
* Used 14 times: Như
* Used 13 times: Mới

--> Này, bạn nào còn có time thì ngày nào đi đá football với mình ở Oxford mới.
3976 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết