Avatar's waternymph

Ghi chép của waternymph

Chatchit lúc 5h sáng

Chris Bui: me.
Chris Bui: hay nhi?
Chris Bui: sap' 1000 nam Thang Long
Duy Ice: em nào cũgn có ước mơ
Duy Ice: sẽ thay đổi xã hội
Chris Bui: chi? co' cong nghe. la` di len
Chris Bui: mo hin`h xa ~ hoi lai di nguoc 1000 nam
Chris Bui: ve` cong xa~ nguyen thuy?
Duy Ice: =)) blast!
~
Note luôn cho máu~

inspired by @ice
4421 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi kekin , quynhga19961 người nữa
4O4
4O4
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết