Avatar's Wisces

Ghi chép của Wisces

Em bảo anh đi đi...

Em bảo "Anh đi đi",
Sao anh không đứng lại,
Em bảo "Anh đừng đợi",
Sao anh vội về ngay?

Lời nói thoảng gió bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ,
Mà sao anh dại thế?
Không nhìn vào mắt em,

Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em
Không nhìn vào mắt sầu
Không nhìn vào mắt sâu?

Những chuyện buồn qua đi,
Xin anh không nhắc lại,
Em ngu khờ vụng dại
Anh mơ mộng viễn vông

Đời sống nghiệt ngã không
Cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông

Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cuối sông
Đưa tình về cuối mộng
Đưa tình vào cõi không...

[Silva Kaputikyan]
4088 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết