Avatar's Boy_Dong_Danh

Ghi chép của Boy_Dong_Danh

Phổi Vắt sổ Tòe :-ss

các a chị e Linkhayer vào đây xem mình có tên là gì thep tiếng lào..
Họ : số cuối cùng của năm sinh của bạn sẽ là họ của bạn

0: Xỉn Bựa

1: Phỏi

2: Nòi

3: Khăn

4: Khạc

5: Nhổ Toẹt

6: Thạc Xoay

7: Phăn

8: Xoăn Tít

9: Củ Lều


Đệm : Chính là tháng sinh của bạn

1: Tày Xô

2: Khơ Mú

3: Nùng

4: Min Chều

5: Páp Lịt

6: Gảy Kua

7: Tu Gây

8: Vắt Xổ

9: Mổ Kò

10: Náng Phổn

11: Kạ Rịt

12: Lò KịtTên : Ngày sinh quyết định tên gọi của bạn

01: Mủ

02: Vổ

03: Móm

04: Trĩ

05: Xin

06: Thoắt

07: Tòe

08: Vẩu

09: Lác

10: Quẩy

11: Mắn

12: Vảy

13: Bát

14: Nhổ

15: Phỉ

16: Xỉ

17: Phây

18: Tẻn

19: Nản

20: Chóe

21: Kói

22: Lốn

23: Chàm

24: Ven

25: Bón

26: Khoai

27: Hủi

28: Quăn

29: Xém

30: Xịt

31: Lít

Ví dụ Neuro sinh ngày 07/08/1991 thì tên tiếng Lào sẽ là:
Họ = 1 = Phỏi
Tên đệm = 8 = Vắt sổ
Tên = 7 = Toè
Tên nghe khíp quá ^^
4425 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
cunzk
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết