Avatar's sean

Ghi chép của sean

Ngón tay thối

Của người Mỹ, các bạn chỉ cần ngón giữa.

Từ ngày sang Anh, mình bắt đầu thấy sợ với kiểu pose ảnh giơ tay V for victory úp ngược hướng lên trên của các bạn kute nhà mình :(
3999 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Quanph
Website liên kết