Avatar's bear1h48

Ghi chép của bear1h48

Súng - Thỏ và Gấu

Thỏ đang dạo chơi trongrừng, bắt được 1 khẩu súng, thỏ vui sướng chạy ra bìa rừng
Gặp gấu đang leo cây,
Thỏ quát: Gấu ! xuống đây tao bảo.
Gấu: Không xuống.
Thỏ : Không xuống tao bắn - thỏ chĩa súng vào đầu gấu
Gấu sợ quá tụt vội xuống.
Thỏ khoái chí doạ tiếp.
Thỏ: Gấu, ngồi xuống gốc cây.
Gấu: Không ngồi.
Thỏ: Không ngồi tao bắn.
Gấu vội ngồi xuống gốc cây.
Thỏ : Gấu, ị đi
Gấu: Không ị.
Thỏ: Không ị tao bắn.
Gấu dặn lòi zoom mới ra được vài cục nhỏ nhỏ.
Thỏ: Gấu, ăn đi.
Gấu: Không ăn.
Thỏ: Không ăn tao bắn.
Gấu tức quá không kìm chế được.
Gấu: Bắn mẹ mày đi.
Thỏ bóp cò, cạch, súng không có đạn.
Thỏ : Gấu ơi.
Gấu : Bây giờ làm sao?
Thỏ: Để tao ăn.

(st) :))
5007 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết