Avatar's sean

Ghi chép của sean

[Sưu tầm] Tập quân sự

Ngay thu 11 o Xuan Hoa. Bayh mih da hieu vi sao VN danh thang Mi.trih do dah du kich cua QDNDVN rat khug.tu khoang cach 300m co the phat hien dc hs dag doc truyen jua 300hs #.va cg chi mat 15s de chay xuog k gay ra tieg dog de bat nh hs #
3999 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi ozzy , Ufodanger
Website liên kết