Avatar's waternymph

Ghi chép của waternymph

Em dự đoán

cụm từ "trí thức bị điên" và "trí thức tâm thần" sẽ được phổ biến trong các comment tại Linkhay thời gian tới.
Vì em sẽ dùng nó khá nhiều đấy. Hihi.
4327 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Ice
Ice
123nono
11 năm trước· Trả lời
mrde
123nono
11 năm trước· Trả lời
ozzy
123nono
11 năm trước· Trả lời
Website liên kết