Avatar's troc

Ghi chép của troc

Trọc's info

Trọc đại sư, đã tu luyện tới mức hỉ nộ ái ố không nhập thân, nghe mắng chửi mặt cười như ngố. Nổi danh với các tuyệt chiêu bí truyền của Đê Tiện tự như Đếm tiền thần chưởng, Liếc gái thần công, Nhích mông thành khí. Tính tình ôn hòa, yêu màu tím ghét sự thủy chung, mong muốn được kết giao với các anh tài hào kiệt trong thiên hạ.
3966 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Scouter , Krad2 người nữa
Website liên kết