Avatar's troc

Ghi chép của troc

Đố vui

Một người phụ nữ châu Á lấy chồng Anh và chuyển đến Luân Đôn sinh sống, tiếng Anh của cô kém nên việc mua bán gặp khó khăn. Một hôm cô mua đùi lợn mà ko bit' làm sao để người bán biết cô đành chỉ vào đùi mình và kêu "ụt ịt". Thế là người ta hiểu và bán cho cô đùi lợn.
Hôm khác,cô cần mua ức gà thì cô mở khuy áo khoanh tròn vùng ức của mình và kêu "cục tác". Thế người bán hiểu và bán cho cô ức gà.
Kế tiếp cô muốn mua xúc xích cô lại dẫn chồng cô theo................?
Vì chồng cô là người Anh
3959 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi KISS6789
mikeynguyen
Ẹc, cần gì thêm câu cuối hả bác
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết