Trở lên trên
tu_lanh_cn Cung cấp tủ lạnh công nghiệp malaysia Berejaya, Nhật Hoshizaki