trollteam Khi đạt cảnh giới tối cao trong việc troll người khác, thì bạn cũng đạt ranh giới của sông và chết.
Website liên kết