Trở lên trên
tranhluan Bạn chí cốt của kênh Nhảm, Chém gió, flame, tất tần tật những thứ trời ơi...