Trở lên trên
thuymoc Thủy Mộc Cần Thơ chuyên phục vụ Cafe, Điểm tâm sáng, Cơm trưa, Buffet, Tiệc, sự kiện...Bãi xe ôô; câu tôm, câu cá giải trí...!