Trở lên trên
swanbay Swan Bay City trên đảo Đại Phước thuộc chuỗi biệt thự cao cấp là hòn ngọc phía Đông sợ hữu địa thế " Ngọc Đới Ôm Eo" http://swanbayvilla.vn/biet-thu-swan-bay/