startup Entrepreneurs là những người theo đuổi đam mê, khát vọng dấn thân hiện thực hóa những ý tưởng nhằm tạo ra các giá trị cho xã hội.
Website liên kết