Trở lên trên
shareaccgame Chuyên mục share acc game dùng để những bạn bè có acc game đi share cho mọi người. Hoặc những bạn không có acc game để chơi thì có thể vào đây mà tìm