Trở lên trên
phichcamdidong phích cắm di động là phích cắm điện bằng cao su, có thể di chuyển trong khi sử dụng các thiết bị điện.