Trở lên trên
phichcam phích điện, phích cắm điện, phích cắm công nghiệp là các sản phẩm thiết bị điện được sử dụng rộng rãi và thiết yếu cho mỗi hệ thống điện trong gia đình và nhà máy xí nghiệp.