Trở lên trên
ongdiensino Ống điện sino với các thiết bị đầu nối, đầu tăng, đầu giảm và các ống trơn, loxo đẩy ..