Trở lên trên
namkiet37 Vợ là mẹ các con ta.Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân...