Trở lên trên
mienggio Chuyên SX Miệng gió - Miệng gió nhôm sơn tĩnh điện, miệng gió lá sách, miệng gió hồi...