Trở lên trên
manucian kênh chia sẻ cảm xúc về đội bóng Nhà hát của những giấc mơ.Ko nói về chuyên môn