Trở lên trên
kipkis Kipkis - mạng chia sẻ kiến thức, nơi bạn có thể tự do chia sẻ kiến thức theo cách của bạn. __________________________________ http://kipkis.com Knowledge is power, knowledge is success