Trở lên trên
kenh-dong-mo test Kênh đóng - mở sau khi edit