Trở lên trên
hocvienima Học viện IMA là một đơn vị đào chuyên về các khối ngành kinh tế. Chủ yếu là Quản trị kinh doanh, Marketing và Nhân sự. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.