Trở lên trên
danphuquoc Phú Quốc - Kiên Giang. Diện tích ~ 598km2, bốn bề là biển.