Trở lên trên
battrangnews Chuyên sản xuất và phân phối các mặt hàng gốm sứ bát tràng như: lọ lộc bình, ấm chén, bình tài lộc, lọ hoa, tranh gốm sứ, bộ đồ thờ, bộ đồ ăn, bát đĩa...