Trở lên trên
Viết bình luận14 Bình luận
  • cuccu1
    Đấy cũng là cách người bố gd con mình. Hồi bé cha mình hay chở đi bằng xe đạp, đi dọc đường gặp xe lúa lên dốc đều dừng xuống đẩy hộ, gặp bọn trẻ đạp xe đi học tụt xích, hỏng xe đều dừng giúp. Những điều ấy làm mình nhớ như in, khó mà quên được.
  • TMA
    @cristiano2 em cứ xoáy vào mấy chữ you you for u for bus... vì em không nghĩ chi tiết gây cười đơn giản vậy