Trở lên trên
Viết bình luận10 Bình luận
  • SamSam
    Không sợ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò