12 Bình luận
  • bookmarks1
    đã là quan thì phải là quan *vô* lại
  • pat123
    Đã là quan thì phải là quan sai.
  • TKM
    Chúc mừng quan trưởng cục. Quả này mấy thằng ghét quan trưởng nó đập quan tơi bời luôn
Website liên kết