1 Bình luận
  • VitXinh2010
    làm nghề thì đoạn giết, thịt thì chấp nhận được, nhưng đoạn dracula thì thôi, bó tay rồi, không chấp nhận đc
Website liên kết