1 Bình luận
  • Empire
    vụ này lại khơi lại chuyện cho phép sở hữu súng tràn lan ở Mỹ
Website liên kết