1 Bình luận
  • Empire
    ông Việt (Tâm Việt) đi học được mấy lớp kỹ năng mềm, đọc 3 quyển sách về hệ thống, tưởng mình bừng sáng tư duy, đòi viết sách áp dụng cho cả thế hệ trẻ. Một mớ lý thuyết mà không có thực tế, không phân biết được cái mình muốn làm và cái mình có thể làm được. Đến khi đưa ra, thiên hạ đập cho tơi bời, thân bại danh liệt. Uổng một đời đi dạy học.
Website liên kết