1 Bình luận
  • tabathuyen
    Thái Nguyên là 1 tỉnh rộng lớn. Đất trồng trà mỗi nơi mỗi khác, đôi khi chỉ cách nhau quả đồi đã khác chất trà. Vì thế nói trà Thái Nguyên cũng chỉ là thường thôi. Ví dụ Trà Thái Nguyên có các thương hiệu như trà Tân Cương, trà Đại Từ...
Website liên kết