4 Bình luận
 • vietnamnet_ict
  Hệ thống thông tin thế này thì yếu quá nhỉ
 • Hungnguyen1402
  Rủi ro con người là rủi ro khó kiểm soát hết. Mình có thời đi làm cà phê hòa tan cũng chết đứ đừ vì nhân viên kinh doanh báo cáo láo, lách qui định, sau bỏ luôn
  • vietnamnet_ict
   @hungnguyen1402, @cohi Quy mô nhỏ ko nói, chứ quy mô lớn thì phải có hệ thống kiểm tra chéo, rồi các hệ thống tai mắt ngầm chứ. Đột ngột bị vài vụ trong thời gian ngắn thì là vấn đề về con người, còn bị liên tục trong thời gian dài là vấn đề hệ thống.
Website liên kết