4 Bình luận
 • kekin
  Đoàn gì như cái beep
 • Golem
  Đây là dự án BOT, chủ đầu tư nó thu tiền ầm ầm và theo hợp đồng nó có trách nhiệm bảo trì, làm sai phạt luôn.

  Các bạn đoàn lôi nhau ra đây làm màu nghe nó cứ thế nào ấy, chưa kể nguy hiểm vì việc này thường có xe chuyên dụng.

  Đi đắp đê đắp kè có phải hay không
 • mp10
  Nhặt trên FB, sinh viên VN nhiều khi làm việc tốt hơi kỳ kỳ
  https://ltus.me/VQO
Website liên kết