9 Bình luận
 • kekin
  Tối qua, khi nghe tin bắt được hung thủ tôi đã liên lạc với lãnh đạo Bộ Công an đề nghị thưởng ban chuyên án và họ đã đồng ý nhận


  Không biết tự bao giờ Việt Nam mở cửa bộ máy hành chính đến mức lãnh đạo một bộ chỉ cần hứng lên gọi là gọi phát gặp ngay vậy ta?
 • tancodien
  Nhận không?
 • kekin
  Tối qua, khi nghe tin bắt được hung thủ tôi đã liên lạc với lãnh đạo Bộ Công an đề nghị thưởng ban chuyên án và họ đã đồng ý nhận


  Không biết tự bao giờ Việt Nam mở cửa bộ máy hành chính đến mức lãnh đạo một bộ chỉ cần hứng lên gọi là gọi phát gặp ngay vậy ta?
 • signoreV
  Giá mà bộ y tế cũng được như bộ công an nhỉ. Cứ cứu được mạng người là được thưởng thì tốt biết mấy....
 • HuyThai
  Chỉ 1 tỷ đã nổi danh khắp gần xa cơ mà có thớ đến mức gọi điện thoại tâm sự với bộ trường bộ công an mà sao cũng cẩn quảng bá nhỉ
Website liên kết