3 Bình luận
 • chuvantai
  Mình cũng bức xúc cái này, tiêu chuẩn thì có rồi, vậy nên có thêm hình thức đề cử này nọ cho những người có công nhưng không màng danh.

  https://ltus.me/eZr

  IV. Quy trình, thủ tục xét tặng.

  1. Quy trình xét tặng :

  a) Nghệ sĩ thuộc đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đăng ký đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ tại đơn vị nghệ thuật đang công tác.

  - Trường hợp nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không thuộc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đã nghỉ hưu thì đăng ký với Sở Văn hoá- Thông tin tại nơi các nghệ sĩ thường trú.

  - Trường hợp nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không thuộc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng là Hội viên Hội nghệ thuật chuyên ngành Trung ương thì đăng ký tại Hội nghệ thuật chuyên ngành Trung ương.
 • soitrang
  phải mời mới đúng lại bắt người ta đi xin.
  • lenamduytuan
   @soitrang nghệ sĩ nhân dân để đạt được danh hiệu dường như là đảng viên thì có ưu thế hơn, vì thấy phải thuộc hội này hội kia thì mới dễ. mà cái danh này sẽ được nhiều tiền đi kèm hay đơn thuần tôn vinh vậy?
   Nhạc sĩ của tôi, Trịnh Công Sơn có phải là nghệ sĩ nhân dân k mọi người. Tôi thấy ông ý xứng đáng lắm á. Nhạc nghe thì không chán, mà người nghe thì mọi tầng lớp, cả thế giới lun.
Website liên kết