11 Bình luận
  • Jingjing
    Nghĩ cũng buồn, qua 60 năm xây dựng và phát triển, nghệ thuật PR của con cháu vẫn kém xa thời Ông Cụ vài mươi bậc
  • babyskill
    @Jingjing thời các cụ chỉ có đói và rét chỉ cần 1 tia sáng cũng sẽ thành mặt trời.
Website liên kết