9 Bình luận
  • VTV
    Báo chí và Quân đội là hai thành phần giống miền Nam thời trước 75 nhất.
  • Scouter
    Từ "báo chí cách mạng" có thể suy ra cách mạng là đập cái cũ đi để xây lên 1 cái mới ko khác gì
Website liên kết