1 Bình luận
  • dietmoigayhai
    Sao tiêu đề một đằng mà nội dung thì một nẻo, không thấy đề cập tới giá bán, thông tin, tiến độ thanh toán, tin tức, môi trường
Website liên kết