12 Bình luận
  • TanNg
    Mọi việc đã có @bai_tu_long với cả đảng và nhà nước lo, các chú tập trung vào kênh anh em cho anh nhờ.
Website liên kết