2 Bình luận
 • TanNg
  Trademark là nhãn hiệu. Thương hiệu là brand.
 • NhaVanHoa
  Tác giả chưa đụng thực tế, chỉ dịch từ Mỹ nên xa rời Việt Nam quá. Ở VN có 3 cái tương đương nhưng không giống:
  1. Nhãn hiệu hàng hóa: Do cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học công nghệ quản lý. Gồm biểu tượng gắn với sản phẩm. Chủ yếu đăng ký nhãn hiệu sản phẩm để xác định chủ sỡ hữu thương hiệu.
  2. Bản quyền tác giá: Do cục Bản quyền tác giả - Bộ văn hóa thể thao du lịch quản lý. Chủ yếu đăng ký tác phẩm văn hóa, mỹ thuật để xác định tác giả và người có toàn quyền trên tác phẩm.
  3. Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Do cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học công nghệ quản lý. Nhằm đăng ký giải pháp mới, sáng tạo, có thể áp dụng công nghiệp. Để quản lý cạnh tranh sau này.
Website liên kết