4 Bình luận
  • babyskill
    Cứ mở mồm ra là Trung Quốc sợ hãi, mất tinh thần, nghe tởm vãi! Định áp dụng kịch bản Đế quốc Mỹ trong cơn rẫy chết hay sao nhỉ. Haiz!
Website liên kết