1 Bình luận
  • hangnun
    Người hỏi hay! Nhà tuyển dụng nhiều khi cũng chơi chiêu và quá đáng với người đi làm chứ đâu phải không! Nhưng đứng từ phí doanh nghiệp, để tạo công việc giống với những gì job description ghi ban đầu cũng không phải dễ
Website liên kết