2 Bình luận
  • meofi
    Cơ chế tiền lương ở VN như một sự giả tạo. Sự giả tạo ấy là nguồn gốc của tham nhũng. Muốn chống tham nhũng thì phải khắc phục vấn đề từ gốc này trước.
  • railsguy
    Lương có cao thì vẫn cứ tham nhũng, nếu tham nhũng không được xử lý nghiêm. Cứ 'rút kinh nghiệm', vì 'đại cục' thì chẳng bao giờ bớt tham nhũng.
Website liên kết