14 Bình luận
  • kolec
    Chuyện bình thường ở huyện mà, lên đến cơ trưởng, tiếp viên hàng không lương tháng tính bằng trăm nghìn đô la mà còn thế huống hồ ... nói chung lực bất tòng tâm.
Website liên kết