10 Bình luận
  • DNM
    Đàn ông nhiều tuổi rồi mà cầm súng dí vào mặt một cô gái trẻ chỉ vì chuyện vặt vãnh, không đáng mặt đàn ông.
Website liên kết